Tisztelt Tanulók!
Tisztelt Gondviselők!

2020.03.19-én a következő munkarendben és eljárásrendben folytatjuk az oktatást:

1. Az órákat órarend szerint tartjuk a csengetési rendünknek megfelelően.

2. Minden tanulónak tehát az óra elejére szaktanár által küldött meghívóban megfelelően, vagy kurzuskód alapján be kell lépni a megfelelő virtuális osztályterembe, s a tanároktól kapott instrukciók alapján (feladatok, videók, prezentációk, nyilvános vagy saját oktatóanyagok) a feladatukat az órán el kell végezniük. (jelzésünk egyenlőre nem érkezett arra vonatkozóan – egy fő kivételével – akinek erre nem lenne lehetősége: tablet és/vagy laptop és/vagy okostelefon)

3. Az órai munkákat igazolni kell az adott óra vagy órablokk végére megküldött, feltöltött anyagokkal. Természetesen lesz olyan tantárgy, melynél az adott órára vonatkozó feladatot már korábban megkapjuk, de a beszámolásra, teljesítésre időpont szerint az óra végéig van lehetőség, melyet egy idő után ellenőrizni fogunk, későbbiekben értékelni is. (természetesen a kezdeti bevezető időszakban végig szem előtt tartjuk az átállás nehézségét).

Három fő alkalmazás lesz, amit használni fogunk, de szaktanár kollégáim a jelzett csatornákon még más módon is tarthatják a kapcsolatot (Mindenképpen szükséges egy gmail-os email cím mindenkinek, az osztályfőnökök mindenkivel a mai napon telefonon beszélnek/beszéltek akinek nincs).

1. Kréta: inkább az órák adminisztrációjára és a házi feladat résznél az óra anyagára tekintettel kerülnek bejegyzések. A diákok számára nem ez az elsődleges

2. Classroom, vagyis google tanterem használata, itt kell az órára belépni, a chat jellegű kommunikáció itt történik meg diák-tanár között elsődlegesen. Ide töltjük fel a kérdéseket, feladatokat, segéd és oktatási anyagokat egyaránt, valamint a számonkérés is ezen keresztül valósul meg. Használatához feltétlen áttekinteni szükséges a https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24 linken található használati utasítást.

3. A szóban illetve élő videóban történő kommunikációra a Skype programot szükséges letölteni, ezen interaktívabb jelleggel tudjuk megvalósítani az órát.  (https://www.youtube.com/watch?v=MbM6nFD5rEo)

Mindhárom alkalmazás minden platformra letölthető (Android, IOS, Windows, Mac OS X)

Bízunk benne, hogy ez a munkarend alkalmas lesz az oktatási folyamat színvonalas és változatos folytatására. Az esetleges felmerülő egészségügyi, technikai vagy egyéb problémákat osztályfőnökeiknek jelezhetik.

!!! Mivel tanulóinkat órarend szerint megpróbáljuk foglalkoztatni, ezért nagyon bízok annak a fontos célnak az elérésében – amit itt ismételten határozottan kérek minden diákunktól – hogy a házikarantént teljes mértékben be tudják tartani, nem hagyják el otthonaikat.

Az új tanrendhez, az átálláshoz sok sikert, türelmet kitartást kívánva valamennyi használónak

Üdvözlettel:
Kaposvár, 2020-03-18
Surányi Péter
igazgató