Tisztelt Gondviselők!
Kedves Diákjaink!

Az előző levélben elhangzottakat a következő információkkal egészíteném ki:

1. Az iskola tehát a hétfői naptól diákjaink számára nem látogatható.

2. Március 16-18 között tanítás nélküli munkanapot (igazgatói szünetet) rendelek el, melyet a rendelkezésre álló információk hiánya/megléte esetén március 20-áig meghosszabbítható. Amennyiben a tantermen kívüli digitális munkarend részleteiről már többet tudunk, akkor március 19 csütörtöktől már így folytatódna az oktatás, ha nem akkor csak március 23 hétfőtől. 

3. Az új oktatási rendben teljesen egyértelműen a tananyag átadása, a vizsgákra való felkészülés jóval nehezebben lesz megvalósítható, ezért minden gondviselőtől, diákunktól azt kérném hogy a digitálisan kiadott tananyag ismeretében hatványozottan foglalkozzon annak elsajátításával, mivel közvetlen tanárkontakt nélkül a kérdések-válaszok lehetősége is csökken. Miniszterelnök Úr tájékoztatása szerint próbáljuk a vizsgákat a megfelelő időpontokban megtartani, de ehhez  (a sikeres és jó eredményekkel záruló vizsgákhoz) nagyon szigorú, feszes tempóra, rendkívül nagy szorgalomra van szükség tanulóink részéről is. 

4. Nyomatékosan kérem a szülőktől, hogy ha már a kormány meghozta ezt a lépést, mindent tegyenek meg továbbra is (az előző leveleim tartalmának megfelelően) a megelőzés érdekében, kiegészítve azzal, hogy diákjainkat feltétlen tartsák lehetőségükhöz mérten házi karanténban, ne engedjék iskolatársai, barátai közé, közösségbe. Tegyünk meg mindent a vírus terjedésének megállítása érdekében.

Ne legyen okolható egyetlen Zichy-s diák sem a járvány terjesztésével azáltal hogy otthonaikat fölöslegesen elhagyva találkoznak, kockáztatva saját, és társaik egészségét!

5. Március 15 vasárnap az intézmény (kollégium és iskola is) nyitva tart, így lehetőségük van tanulóinknak az iskolában/kollégiumban rekedt TANSZEREIT, személyes tárgyait - hosszabb időtartamra gondolva - hazavinni. Kérem a szülőket segítsék gyermekeiket, hogy a készüléshez, tanuláshoz szükséges minden eszköz álljon rendelkezésre, amelyre szükség van (ami az iskolában maradt, jöjjenek el érte). Később erre már csak egyéni eseti jelleggel lesz lehetőség.

6. Az osztályfőnökkel történő állandó online kapcsolattartás a változó információk birtokában továbbra is rendkívül fontos. Ők a gondviselők kérdéseit összegezve megküldik az intézmény vezetése felé. 

Az intézmény vezetője, közismereti és művészeti igazgatóhelyettese továbbra is végig az intézményben tartózkodik, így munkaidőben a felmerülő kérdésekben kereshetők telefonon is.

Kaposvár, 2020-03-14
Surányi Péter
igazgató