Iskolánk adatkezelési tájékoztatója letölthető ide kattintva pdf formátumban!

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat.  A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.

Mik azok a személyes adatok?

Név, lakcím, születési idő, telefonszám, egészségügyi állapotra vonatkozó adat, a mobiltelefonok IMEI száma, a számítógép IP címe, a tanulóról készült fénykép, videofelvétel, a különböző oldalakon használt jelszavak, a bankkártya PIN kódja, GPS koordináták (amiből lehet következtetni, hogy rendszerint ki és mikor indul el otthonról, hová jár iskolába, mikor és merre megy iskola után) stb.

Személyes adat minden, ami közvetve vagy közvetlenül valamilyen információt közvetít, a személyiségről, a szokásokról, a magánéletről.

Ki az adatkezelő?

Az iskolai tanulmányai során a tanuló személyes adatainak adatkezelője az oktatási intézmény, ahol az adatok kezelése történik. Azonban bárki adatkezelővé válhat, ha mások személyes adatait rögzíti, tárolja, továbbítja, megosztja, nyilvánosságra hozza. Tudni kell, hogy mindig az adatkezelő felel a nála lévő személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Hogyan élhetnek vissza a személyes adatokkal?

Személyes adatokkal sokféleképpen vissza lehet élni. Ilyen visszaélésnek minősül például, ha

hamis weboldalakra irányítva azt kérik tőlünk, hogy adjuk meg a bankszámlaszámunkat, felhasználónevünket, jelszavunkat, majd az így megszerzett adatokat felhasználják és például a bankszámláról pénzt vesznek le, hozzáférhetnek a levelezésünkhöz, a közösségi tereken létrehozott profiljainkhoz stb.

kártékony kódokat (pl. vírusokat) juttatva a számítógépünkre megszerzik a jelszavakat, kódokat,

az internetre feltöltik a másról készült fényképet, vagy videofelvételt, anélkül, hogy ehhez hozzájárulást kaptak volna.

Hogyan lehet megelőzni a személyes adatok jogellenes felhasználását?

Csak tudatosan használjuk az online környezetet, senki ne tegyen közzé magáról olyan fényképet vagy videót, amit bárki előtt szégyellene vagy kellemetlenül érintené, ha más látná!

Ne készítsünk és főleg ne tegyünk közzé másról sem fényképet hang- vagy videófelvételt, az előzetes hozzájárulása nélkül!

A különböző internetes oldalakon lehetőleg csak azokat az adatokat adjuk meg, amelyek indokoltak az oldal használatához. (pl. a Waze-hoz szükséges a helyadat, de a fényképekhez hozzáférés már nem indokolt.) Legyen mindig gyanús, ha túl sok adatot kérnek tőlünk! Inkább ne regisztráljunk az ilyen oldalra!

Érdemes minden esetben megnézni a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatót, amiből megtudhatjuk ki, hogyan fogja kezelni a személyes adatokat!

Hogyan cselekedhetünk helyesen, ha személyes adatot kezelünk?

Amikor valakiről fényképet, hangfelvételt, videófelvételt készítünk, összegyűjtjük az egyéb személyes adatait pl. e-mail cím, telefonszám stb. akkor személyes adato(ka)t kezelünk, így adatkezelővé válunk. Ha mindezt kizárólag magunknak, személyes használatunkra végezzük, akkor arra kell különösen odafigyelnünk, hogy mások ne szerezhessék meg tőlünk ezeket az adatokat.

Az adatkezelés során be kell tartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Felvétel készítésekor, mindenképpen tájékoztatni szükséges az érintettet, akiről a felvétel készül, és csak akkor készüljön felvétel, ha ehhez az érintett beleegyezését adja. Az elkészült felvétel továbbítása, megosztása vagy az internetre feltöltve annak lehetővé tétele, hogy bárki megnézhesse szintén csak a felvételen szerepelő összes érintett beleegyezésével, hozzájárulásával történhet! Ügyelni kell arra, hogy kiskorú esetében a szülő adja meg a hozzájárulást!

Másvalaki telefonszámát, e-mail címét, lakcímét egyéb személyes adatait a hozzájárulása nélkül ne adjuk tovább, ne tegyük nyilvánossá!

Személyes adatok jogosulatlan készítésének, felhasználásának,
közzétételének (kezelésének)
következményei

A magánéletünk és személyiségünk védelme érdekében nem csak azt szabályozták, hogyan kell eljárnunk helyesen, ha személyes adatokat kezelünk, hanem azt is, hogy mi történik akkor, ha megszegjük a szabályokat.

§ A Polgári Törvénykönyv szabályozza, hogy ún. sérelemdíjat követelhetnek tőlünk, ha jogosulatlanul (vagyis a szükséges hozzájárulás nélkül) készítünk valakiről fényképet vagy hangfelvételt, vagy jogosulatlanul használjuk fel az elkészült felvételeket.

§ A Büntető Törvénykönyv több fejezete foglalkozik a személyes adatokkal való visszaélés súlyosabb formáival és ezeket bűncselekménnyé nyilvánítja.

§ Kifejezetten adatkezelésre vonatkozó előírásokat a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) és az Infotörvény. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) tartalmaznak.

A tanulók magatartására vonatkozóan az iskola házirendje fogalmazhat meg előírásokat. Az a tanuló, aki magatartásával más személy személyiségi jogait sérti, beleértve a személyes adatokkal való visszaélést is, felelősségre vonható!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) feladata, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyes felhasználását. Szabálytalan adatkezelés esetén mérlegelés esetén akár többmillió forintos adatvédelmi bírságot is kiszabhat.

FIGYELEM! A digitális munkarendben megvalósuló oktatás során készült bármely kép- és hangfelvétel vagy egyéb személyes adat továbbítása, közzététele, megosztása az internet nyilvánossága részére, az erre vonatkozó hozzájárulás hiányában jogosulatlan adatkezelés és megvalósíthatja a személyes adattal való visszaélést is!

Mit tegyünk, ha jogosulatlan adatkezelést vagy visszaélést tapasztalunk?

Ha azt tapasztaljuk, hogy saját magunkról, diáktársunkról vagy tanárunkról valaki a hozzájárulásunk, vagy a tanár hozzájárulása nélkül hoz nyilvánosságra személyes adatokat, mindenképpen jelezzük a szülőknek és az iskolának, vagy kérjünk segítséget az osztályfőnöktől!

Az internetes oldalak üzemeltetői kötelesek megvizsgálni és elérhetetlenné tenni azon tartalmakat, amelyek jogosulatlanul kerültek feltöltésre. Be kell jelenteni számukra ezeket a tartalmakat és kérni kell a törlésüket!

A személyes adatkezeléssel kapcsolatos jog megsértése esetén kérni lehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vizsgálatát.

HASZNÁLJUK OKOSAN A SAJÁT SZEMÉLYES ADATAINKAT!

HASZNÁLJUK SZABÁLYOSAN MÁSOK SZEMÉLYES ADATAIT!

Tisztelt Szülők!
Tisztelt Diákok! 

Mivel továbbra is a két legfontosabb feladatunk a tananyag átadása, valamint a diákjaink otthon tartása, foglalkoztatása rendszer szerint. Ezért az intézményünkben bevezetett tantermen kívüli munkarend alapjaiban egyenlőre nem változik.

Az idáig jelentkező tanulói/szülői és tanári visszajelzések valamint a fenntartói kérésnek megfelelően azonban az iskolánkban alkalmazott digitális munkarenddel kapcsolatban az alábbi módosítások lépnek érvénybe.

1.) Tanulói kérésre (egyedi eset, technikai problémák végett) lehetőség van a feladatokat az órát megelőzően is kiadni, de az óra anyagának teljesítése (jegyzet, órai munka, feladat)  - leginkább a classroom feladat részében - legyenek az óra végéig leadva. Ezzel lehetőségük lesz a problémát jelző diákjainknak, hogy a feladatot az általuk alkalmasnak tartott időben oldják meg, így nem kell rendelkezésre állniuk (on-line) azon az órarendi órán.

2.) Amennyiben – indokolt esetben előre látva - a következő óra vagy órák feldolgozandó anyaga lehetővé teszi nem tesszük kötelezővé a valós idejű jelenlétet a diákjainktól (kiadott feldolgozandó téma, rajz vagy szakmai blokk egy része stb. ). Ezt előre be kell jelenteni a diákjainknak, s ezután újból kontakt órákkal folytatódik a tanítás a rendszeres foglalkoztatás értelmében. A kollégák ezen órákon jelentkező diákkérdésekre valamelyest nagyobb válaszidővel reagálhatnak.

3.) Az adatforgalmat próbáljuk csökkenteni oly módon, hogy legalább a kiváltható videók és előadások, filmek helyett fényképeket (könyv, vagy segédanyag), prezentációkat, saját jegyzeteket használunk.

4.) A testnevelés órák közül néhány eleve nem kontakt óra. Ezért a délelőtti órákban szereplő testnevelés órák helyett előre tud jönni néhány más tanóra az órarendben. Ezek a változások a testnevelőtanárok és osztályfőnökök által megtörtént tanulóértesítések után hétfőtől (2020.03.30) lépnek érvénybe. A pontos óracserék a Krétában is módosítva lesznek. 

 5. A vizsgák előtt álló diákjaink vizsgájáról egyenlőre információval nem szolgálhatok, de a kollégák ezen évfolyamokban (12 és 13. évfolyam) törekednek súlyozottan a vizsgák követelményeire összpontosítani az egyéb tantárgyak anyagainak redukálásával

6.) Egy hét tapasztalat után látható, hogy mennyit várhatunk el diákjainktól, mindannyian észleltük, hogy ezzel a tanítási módszerrel – tantárgytól függően - a 45 perces órába mi fér bele. Ezért törekszünk arra, hogy a kiadott feldolgozandó anyag mennyiségét úgy alakítsuk ki, hogy időtartamban elvégezhetetlen feladatot ne várjunk el, túl sok terhet ne rójunk diákjainkra, (talán egyéb otthoni feladattal is ellátják).

Sajnálatosan ez az új oktatási forma rengeteg pluszmunkát követel szülőktől/tanároktól egyaránt, így nem meglepő módon személy szerint alig várom a tanulók megjelenését itt az intézményben, de erre egyenlőre határidőt nem látunk. Kollégáim próbálják a maximumot kihozni ebből a helyzetből, ami jól láthatóan nagyrészt sikerül is. Ezt követően is kérem, forduljanak az osztályfőnökhöz bármely problémával, valamint figyeljék folyamatosan intézményünk internetes hircsatornáit (KRÉTA, Weblap, email).

Továbbiakban is sok türelmet, kitartást de legfőképpen jó egészséget kívánok.


Üdvözlettel:
Kaposvár, 2020-03-26
Surányi Péter
igazgató
Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium

Tisztelt Tanulók!
Tisztelt Gondviselők!

2020.03.19-én a következő munkarendben és eljárásrendben folytatjuk az oktatást:

1. Az órákat órarend szerint tartjuk a csengetési rendünknek megfelelően.

2. Minden tanulónak tehát az óra elejére szaktanár által küldött meghívóban megfelelően, vagy kurzuskód alapján be kell lépni a megfelelő virtuális osztályterembe, s a tanároktól kapott instrukciók alapján (feladatok, videók, prezentációk, nyilvános vagy saját oktatóanyagok) a feladatukat az órán el kell végezniük. (jelzésünk egyenlőre nem érkezett arra vonatkozóan – egy fő kivételével – akinek erre nem lenne lehetősége: tablet és/vagy laptop és/vagy okostelefon)

3. Az órai munkákat igazolni kell az adott óra vagy órablokk végére megküldött, feltöltött anyagokkal. Természetesen lesz olyan tantárgy, melynél az adott órára vonatkozó feladatot már korábban megkapjuk, de a beszámolásra, teljesítésre időpont szerint az óra végéig van lehetőség, melyet egy idő után ellenőrizni fogunk, későbbiekben értékelni is. (természetesen a kezdeti bevezető időszakban végig szem előtt tartjuk az átállás nehézségét).

Három fő alkalmazás lesz, amit használni fogunk, de szaktanár kollégáim a jelzett csatornákon még más módon is tarthatják a kapcsolatot (Mindenképpen szükséges egy gmail-os email cím mindenkinek, az osztályfőnökök mindenkivel a mai napon telefonon beszélnek/beszéltek akinek nincs).

1. Kréta: inkább az órák adminisztrációjára és a házi feladat résznél az óra anyagára tekintettel kerülnek bejegyzések. A diákok számára nem ez az elsődleges

2. Classroom, vagyis google tanterem használata, itt kell az órára belépni, a chat jellegű kommunikáció itt történik meg diák-tanár között elsődlegesen. Ide töltjük fel a kérdéseket, feladatokat, segéd és oktatási anyagokat egyaránt, valamint a számonkérés is ezen keresztül valósul meg. Használatához feltétlen áttekinteni szükséges a https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24 linken található használati utasítást.

3. A szóban illetve élő videóban történő kommunikációra a Skype programot szükséges letölteni, ezen interaktívabb jelleggel tudjuk megvalósítani az órát.  (https://www.youtube.com/watch?v=MbM6nFD5rEo)

Mindhárom alkalmazás minden platformra letölthető (Android, IOS, Windows, Mac OS X)

Bízunk benne, hogy ez a munkarend alkalmas lesz az oktatási folyamat színvonalas és változatos folytatására. Az esetleges felmerülő egészségügyi, technikai vagy egyéb problémákat osztályfőnökeiknek jelezhetik.

!!! Mivel tanulóinkat órarend szerint megpróbáljuk foglalkoztatni, ezért nagyon bízok annak a fontos célnak az elérésében – amit itt ismételten határozottan kérek minden diákunktól – hogy a házikarantént teljes mértékben be tudják tartani, nem hagyják el otthonaikat.

Az új tanrendhez, az átálláshoz sok sikert, türelmet kitartást kívánva valamennyi használónak

Üdvözlettel:
Kaposvár, 2020-03-18
Surányi Péter
igazgató

Tisztelt Gondviselő!

Szükséges felmérni, hogy az egyes köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók közül hány főnek nem tudják a szülők/törvényes képviselők biztosítani a napközbeni – 8-17 óra közötti – felügyeletet, és emiatt kérik ennek intézményi megszervezését kis csoportokban.
Ez a lehetőség csak azon szülők számára áll fenn, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Fontos megjegyeznem, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek.
Kérném az ilyen irányú igényeket mihamarabb, de legkésőbb 2020.03.16 9:00-ig jelezzék az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen, vagy az iskola telefonszámán 16-án 8-9 óra között.

Köszönettel:
Kaposvár, 2020-03-15
Surányi Péter
igazgató

Tisztelt Gondviselők!
Kedves Diákjaink!

Az előző levélben elhangzottakat a következő információkkal egészíteném ki:

1. Az iskola tehát a hétfői naptól diákjaink számára nem látogatható.

2. Március 16-18 között tanítás nélküli munkanapot (igazgatói szünetet) rendelek el, melyet a rendelkezésre álló információk hiánya/megléte esetén március 20-áig meghosszabbítható. Amennyiben a tantermen kívüli digitális munkarend részleteiről már többet tudunk, akkor március 19 csütörtöktől már így folytatódna az oktatás, ha nem akkor csak március 23 hétfőtől. 

3. Az új oktatási rendben teljesen egyértelműen a tananyag átadása, a vizsgákra való felkészülés jóval nehezebben lesz megvalósítható, ezért minden gondviselőtől, diákunktól azt kérném hogy a digitálisan kiadott tananyag ismeretében hatványozottan foglalkozzon annak elsajátításával, mivel közvetlen tanárkontakt nélkül a kérdések-válaszok lehetősége is csökken. Miniszterelnök Úr tájékoztatása szerint próbáljuk a vizsgákat a megfelelő időpontokban megtartani, de ehhez  (a sikeres és jó eredményekkel záruló vizsgákhoz) nagyon szigorú, feszes tempóra, rendkívül nagy szorgalomra van szükség tanulóink részéről is. 

4. Nyomatékosan kérem a szülőktől, hogy ha már a kormány meghozta ezt a lépést, mindent tegyenek meg továbbra is (az előző leveleim tartalmának megfelelően) a megelőzés érdekében, kiegészítve azzal, hogy diákjainkat feltétlen tartsák lehetőségükhöz mérten házi karanténban, ne engedjék iskolatársai, barátai közé, közösségbe. Tegyünk meg mindent a vírus terjedésének megállítása érdekében.

Ne legyen okolható egyetlen Zichy-s diák sem a járvány terjesztésével azáltal hogy otthonaikat fölöslegesen elhagyva találkoznak, kockáztatva saját, és társaik egészségét!

5. Március 15 vasárnap az intézmény (kollégium és iskola is) nyitva tart, így lehetőségük van tanulóinknak az iskolában/kollégiumban rekedt TANSZEREIT, személyes tárgyait - hosszabb időtartamra gondolva - hazavinni. Kérem a szülőket segítsék gyermekeiket, hogy a készüléshez, tanuláshoz szükséges minden eszköz álljon rendelkezésre, amelyre szükség van (ami az iskolában maradt, jöjjenek el érte). Később erre már csak egyéni eseti jelleggel lesz lehetőség.

6. Az osztályfőnökkel történő állandó online kapcsolattartás a változó információk birtokában továbbra is rendkívül fontos. Ők a gondviselők kérdéseit összegezve megküldik az intézmény vezetése felé. 

Az intézmény vezetője, közismereti és művészeti igazgatóhelyettese továbbra is végig az intézményben tartózkodik, így munkaidőben a felmerülő kérdésekben kereshetők telefonon is.

Kaposvár, 2020-03-14
Surányi Péter
igazgató

Tisztelt Szülők, Gondviselők!
Tisztelt Pedagógusok!
Kedves Tanulóink!

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a 2020. márc. 20-ra tervezett szülői értekezleten történő személyes megjelenéstől eltekintünk. Tanáraink telefon lesznek elérhetők (82/527-340) azon a napon 13:15 és 14:30 közötti időben és ily módon tudnak tájékoztatást adni a tanulók előmeneteléről.

Az iskolát, ill. az osztályközösséget érintő kérdésekről szintén 2020. 03. 20.-án, a Kréta rendszeren valamint a honlapunkon keresztül adunk tájékoztatást.

A koronavírussal kapcsolatban az alábbi linken egy újabb, hasznos információkat tartalmazó video nyílik meg. https://www.youtube.com/watch?v=sO5t7sK3XfQ

Kérem a tisztelt szülőket, hogy amennyiben gyermekeiket a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében otthon tartják, mert külföldről vagy veszélyesnek tartott helyről hazaérkezett rokonnal, ismerőssel érintkeztek, úgy ezt e-mailban jelezzék az osztályfőnöknek vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. iskolai címen, mert az értesítés a távolmaradás igazolásaként is szolgál továbbá, hogy tudjuk milyen hosszú időtartamú távéllétre számíthatunk a tanuló részéről. A jelen álláspont szerint a fenti esetben maximum két hét távolmaradás indokolt. Ezen idő alatt elektronikus kommunikációs csatornák valamelyikén tudja az érintett tanuló a kapcsolatot tartani az iskolával, elkerülendő a tananyagban történő lemaradást. Érdemes a háziorvosnak is jelenteni a tényt.

Továbbra is kövessék nyomon az iskola honlapján (www.kapos-zichy.hu) megjelenő információkat, illetve a Kréta rendszeren keresztül kapott üzeneteket!

Kaposvár, 2020-03-13
Surányi Péter
igazgató

Tisztelt Tanulók!
Tisztelt Szülők, Gondviselők!
Tisztelt Pedagógusok!

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a korona vírus terjedésének megakadályozása céljából tett intézkedéseinkről illetve kérem a lentebb megfogalmazott óvó intézkedések betartását.

 

Megelőzés

Fontos tudni, hogy a koronavírus (az influenzához hasonlóan) cseppfertőzéssel terjed

A koronavírus ugyanúgy terjed, mint az influenza, cseppfertőzéssel, vagyis az orrból vagy szájból származó apró cseppeken keresztül terjed emberről emberre. A vírus tehát köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe. Ezért is fontos több mint 2 méter távolságra maradni a megbetegedett személyektől és betartani az alapvető higiéniai szabályokat, mert azzal megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez ér, majd a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl. 

A megelőzéshez a legfontosabb óvintézkedések

Néhány egyszerű higiénés szabály betartásával jelentősen csökkentheti az esélyét annak, hogy elkapja a fertőzést

  • - Ne menjen olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek! Ezért is fontos, hogy ne utazzon most például a gócpontnak számító Észak-Olaszországba vagy olyan más területekre, amiről már tudni lehet, hogy sok a fertőzött.  
  • - Kerülje a szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet, mert pl. a közelmúltban valamely külföldi fertőzött területen járt!
  • - Alaposan és gyakran mosson kezet!  Lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a kezét! Ügyeljen a körmei alatti, és az ujjai közötti területekre is!
  • - Szellőztessen gyakran! Ez vonatkozik az otthonra, az irodákra, minden zárt térre.
  • - Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az orrát és száját zsebkendővel, utána dobja ki a zsebkendőt és mosson kezet!
  • - Kerülje el a köhögő, légúti tüneteket mutató embereket, a nagy tömeget!
  • - Lázas beteggel lehetőség szerint kerülje az érintkezés minden formáját!
  • A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést tanácsos mellőznie.
  • - Fordítson fokozott figyelmet immunrendszere erősítésére, pl. fogyasszon elegendő vitamint!

Ha Ön egészséges, az arcmaszk használata önmagában nem előzi meg a fertőzést.

Az arcmaszk a megbetegedetteknek ajánlott, hogy ne terjessze a vírust egy-egy tüsszentéssel vagy köhögéssel!

El lehet kapni a betegséget olyan személytől, akinek nincsenek tünetei?
A betegség terjedése főleg a fertőzött személyek által kiköhögött, kilélegzett cseppeken keresztül történik. Annak a kockázata, hogy olyasvalakitől kapjuk el a betegséget, akinek egyáltalán nincsenek tünetei nagyon alacsony. Ugyanakkor, sok betegnél csupán enyhe tünetek jelentkeznek. Ezért elképzelhető, hogy olyasvalakitől kaphatjuk el a betegséget, akinél csupán enyhe köhögés jelentkezik és nem érzi betegnek magát.

 

Iskolánk megelőző intézkedései

Minden iskolai programot, ünnepséget, tábort, erdei iskolát, túrát, osztálykirándulást, külföldi utazást – beleértve ebbe a Határtalanul! programot, az ERASMUS és ERASMUS+ programot, a külföldi nyelvtanfolyamot, valamint a testvériskolai látogatásokat is –, lemondunk a tanulók, a pedagógusok és családjaik biztonsága érdekében. A március 15-i Nemzeti Ünneppel kapcsolatos megemlékezésre is csak rádióműsor formájában kerül sor!

Elmarad az ERASMUS+ program március 25-re tervezett tájékoztató konferenciája, illetve maga az áprilisban tervezett kiutazás időpontja átütemezésre kerül.

Várhatóan a nyári nyelvi programon való részvételt is érinti az intézkedés, melyről későbbi időpontban adunk részletes tájékoztatást.

Az iskola épületében, mosdóiban fertőtlenítő szert tartalmazó flakonok kihelyezésére kerül sor a napokban, a már meglévő szappanadagolók mellé. Takarítóink naponta többször fertőtlenítik a tantermek, kollégiumi szobák kilincseit, a vizesblokkok tartozékait. A mosdókban a textil kendő helyett mindenhol papírtörölköző található. A holnapi napon az osztálytermekben, ill. közösségi tereken papír zsebkendőket tartalmazó dobozokat helyezünk ki. Rendszeresen fertőtlenítjük a számítógépek billentyűzeteit, ill. az egereket.

 

Iskolánk kérése szülők, tanulók, pedagógusok felé

Hívjuk fel a gyermekek figyelmét arra, hogy az egymásnak átadott tárgyak (mobil telefon, készpénz, golyóstoll, stb.) is lehetnek vírushordozók és mindarra amit jelen levél ’Megelőzés’ fejezetében olvastak.

Az indokolatlan pánik elkerülése érdekében, csak a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon (https://koronavirus.gov.hu) szereplő információkat vegyék figyelembe. Azok, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodásuk során, ne menjenek be az iskolába, maradjanak otthon és haladéktalanul hívják fel telefonon a háziorvosukat, és kövessék az ő utasításait, ezen kívül más teendőjük nincsen.

Mindannyiunk elemi érdeke, hogy a fertőzést megelőzzük, éppen ezért elvárt a folyamatos és nagyfokú odafigyelést mindenkitől. Felhívom a figyelmüket, hogy a megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videókat a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken érhetik el.

Iskolánk továbbra is az Operatív Törzs döntései értelmében fog eljárni a járvánnyal kapcsolatban. Folyamatosan tájékoztatjuk intézkedéseinkről az érintetteket ezért kérem, hogy elektronikus elérhetőségeinket (www.kapos-zichy.hu, illetve a Kréta program) rendszeresen figyeljék.

 

Kaposvár, 2020. 03. 11.
Surányi Péter
igazgató

Tisztelt Tanulók!
Tisztelt Szülők, Gondviselők!
Tisztelt Kollégák!

A mai napon (2020.03.11) kiadott tájékoztató levelünket az új – intézményünkre vonatkozó  információk birtokában a következőkkel egészíteném ki:

-        jelen állapotban, az elhangzottaknak megfelelően az intézményünkben (ahogy az ország általános és középfokú köznevelési intézményeiben) a tanítást nem függesztjük fel, tehát a megszokott órarend szerint folytatódik. Fontos megjegyeznem, hogy a várhatóan hosszabb lefolyású helyzetre való tekintettel, amennyiben az intézményben az oktatást szüneteltetnünk kellene, az nagyobb időtartamot jelentene, s így veszélyeztetné a tanulóink számára a tanév befejezését, s várhatóan a tanévet szükséges lenne megismételni.

-        a kéthetes nyári külföldi nyelvtanulási programot egy évvel el kell halasztanunk (melynek részletei egyenlőre nem ismertek)

-        -az erasmus+ pályázat második – bécsi – útja csak a következő tanévben valósulhat meg

-        osztálykirándulásokat külön osztályszinten, tömegközlekedést nem használva Kaposvár környékére tervezzük (így a foglalásokat minél hamarabb mondjuk le)

-        jutalomutat ebben a tanévben nem szervezzük meg – más jutalmazási formákat választunk a kijelölt tanulók számára

!!!Természetesen a helyzet napról-napra változhat, s mivel tanulóink és kollégáink egészsége a legfontosabb az iskola bezárásról, egyéb változtatásokról bármikor határozhatunk.

Kérem még egyszer az előző tájékoztató levelünkben leírtak betartását mindenkitől

 

Folyamatosan tájékoztatjuk intézkedéseinkről az érintetteket ezért kérem, hogy elektronikus elérhetőségeinket (www.kapos-zichy.hu, illetve a Kréta program) rendszeresen figyeljék.

 

Surányi Péter Igazgató